Gemeente Altena - Algemene Plaatselijke Verordening: Woudrichem, Oudendijk 62

Bekendmaking voor exploitatievergunning in Altena

Geplaatst op Lokaalnieuwsaltena.nl op: 22-12-2023

  1. Bekendmakingen Altena
  2. Gemeente Altena – Algemene Plaatselijke Verordening: Woudrichem, Oudendijk 62

exploitatievergunning Oudendijk Woudrichem Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Woudrichem

Aangevraagde exploitatievergunning   1. Woudrichem, Oudendijk 62, Verenigingsgebouw OVO (2023-038591)   Gedurende 2 weken na deze publicatie (21 december 2023 t/m 4 januari 2024) is deze aanvraag om exploitatievergunning in te zien. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken 0183 – 51 61 00. Een ieder kan gedurende deze 2 weken schriftelijk zijn of haar mening kenbaar maken over deze aanvraag aan de burgemeester van de gemeente Altena. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om een mondelinge zienswijze kenbaar te maken, dan kunt u binnen de gestelde termijn hiervoor een afspraak maken 0183 – 51 61 00. Alcoholwet   Aangevraagde Alcoholvergunning (paracommercieel)   De burgemeester van de gemeente Altena maakt, gelet op artikel 4 van de Alcoholwet en de afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend voornemens te zijn om de onderstaande vereniging een Alcoholvergunning te verlenen. 1. Woudrichem, Vereniging OVO voor de inrichting (Verenigingsgebouw OVO) Oudendijk 62 (2023-038590)   De ontwerpbeschikking met de daarop betrekking hebbende stukken zijn vanaf 21 december 2023 tot en met 1 februari 2024 in te zien.   Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode hun mening over de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling kenbaar maken bij de burgemeester van de gemeente Altena.   Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om een mondelinge zienswijze kenbaar te maken, dan kunt u binnen de gestelde termijn een afspraak maken 0183-516100.

Unknown

 Lokaalnieuwsaltena.nl Redactie

Lokaalnieuwsaltena.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Altena. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.