Gemeente Altena - Beschikking Omgevingsvergunning beperkte milieutoets met M.e.r. beoordeling

Bekendmaking voor milieuvergunning in Altena

Geplaatst op Lokaalnieuwsaltena.nl op: 16-2-2024

  1. Bekendmakingen Altena
  2. Gemeente Altena – Beschikking Omgevingsvergunning beperkte milieutoets met M.e.r. beoordeling

milieuvergunning Lageweg Rijswijk (NB) Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Rijswijk (NB)

Burgemeester en wethouders hebben besloten, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de omgevingsvergunning beperkte milieutoets te verlenen voor: Adres   Lageweg 44, 4284JN Rijswijk (NB) De Groene Heuvel B.V. Omschrijving project   Aanvraag omgevingsvergunning met M.e.r. beoordeling voor Veranderingen binnen een veehouderij (OLOnummer 8269323, zaaknr: Z2023-00005139 + Z2024-00002412 + Z2023-00004995 )   Inzien   U kunt de documenten bekijken van vrijdag 16 februari tot en met 22 maart. U kunt de documenten bekijken via officielebekendmakingen.nl of in het gemeentehuis, Sportlaan 170, 4286 ET Almkerk. Maak hiervoor eerst een afspraak via 0183 - 51 61 00. De beschikking is op 9 februari 2024 digitaal verzonden naar het bedrijf. U kunt bezwaar indienen als u belanghebbende bent   U bent belanghebbende als het besluit invloed heeft op uw situatie. U kunt dan schriftelijk bezwaar maken. U moet dit doen binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit. In uw brief zet u uw naam, adres, de datum, het besluit, waarom u het niet eens bent met het besluit. U stuurt uw brief naar: college van burgemeester en wethouders, Postbus 5, 4286 ZG Almkerk. U kunt ook om een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank in Breda   Het besluit treedt in werking de dag na toezending van het besluit. Ons besluit blijft geldig totdat we een besluit hebben genomen over uw bezwaarschrift. Is het voor u belangrijk dat de uitvoering van ons besluit direct wordt tegengehouden? Dan kunt u ook een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. Dit kan alleen als u ook een bezwaarschrift heeft opgestuurd. Een verzoek om voorlopige voorziening dient u in bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland - West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Wilt u meer weten over hoe u een voorlopige voorziening aanvraagt? Kijk dan op www.gemeentealtena.nl/bezwaar of bel naar 0183 - 51 61 00.

Unknown

 Lokaalnieuwsaltena.nl Redactie

Lokaalnieuwsaltena.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Altena. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Altena

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.