Gemeente Altena - Ontwerp bestemmingsplan Kern Drongelen, Eindsestraat ong.

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Altena

Geplaatst op Lokaalnieuwsaltena.nl op: 15-12-2023

  1. Bekendmakingen Altena
  2. Gemeente Altena – Ontwerp bestemmingsplan Kern Drongelen, Eindsestraat ong.

bestemmingsplan Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college maakt bekend dat het ontwerp bestemmingsplan hieronder ter inzage ligt. Het gaat om:   1. Kern Drongelen, Eindsestraat ong. (NL.IMRO.1959.DroBP168Eindstr1-ON01)   Dit plan maakt het mogelijk dat er twee nieuwe woningen kunnen worden gebouwd aan de Eindsestraat, tussen de Eindsestraat 1 en de Gansoyen 49 in Drongelen.   Wij maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.   Dit plan ligt ter inzage vanaf vrijdag 15 december 2023 tot en met donderdag 25 januari 2024. U kunt de documenten bekijken tot en met 25 januari 2024   Dat kan op 2 manieren: 1.U bekijkt de documenten digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl. 2.U maakt een afspraak om de documenten digitaal te bekijken op het gemeentehuis, Sportlaan 170 in Almkerk. U kunt een afspraak maken via 0183 – 51 61 00. U kunt tot en met 25 januari ook uw zienswijze geven   Dat kan op 2 manieren: 1.U stuurt een brief naar de gemeenteraad: Postbus 5, 4286 ZG Almkerk, met uw zienswijze. 2.U geeft uw zienswijze in een gesprek voor 26 januari 2024. U belt met Sharon van Vuuren voor een afspraak via 0183 – 51 68 33. Ontwerpbesluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai   Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan is een akoestisch onderzoek uitgevoerd vanwege het wegverkeerslawaai van onder andere de Eindsestraat.   Uit het akoestische onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, zoals bepaald in artikel 83 Wet Geluidhinder, voor de geplande woningen langs de Eindsestraat wordt overschreden. De overschrijding is maximaal 4 dB. Dit heeft te maken met het verkeer van de Eindsestraat, daar waar de maximumsnelheid 60 km/h is.   De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid op grond van artikel 83, voor de te realiseren woningen, ontheffing te verlenen tot maximaal 63 dB. Burgemeester en wethouders zijn voornemens ontheffing te verlenen voor de woningen met de volgende hogere waardes: 1.52 dB voor de noordgevel van beide geplande woningen.   Het ontwerpbesluit tot het verlenen van de hogere waarde ligt tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Van vrijdag 15 december 2023 tot en met donderdag 25 januari 2024 kunt u uw zienswijzen kenbaar te maken bij burgemeester en wethouders van Altena, Postbus 5, 4286 ZG in Almkerk. Kennisgeving anterieure overeenkomst Kern Drongelen, Eindsestraat ong.   Het college heeft een anterieure overeenkomst gesloten met de initiatiefnemer. De overeenkomst gaat over het nieuwe bestemmingsplan voor twee woningen op het perceel kadastraal gemeente Aalburg, sectie C, nummer 1573 in Drongelen.   Wij maken dat bekend op grond van artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening.

Unknown

 Lokaalnieuwsaltena.nl Redactie

Lokaalnieuwsaltena.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Altena. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Altena

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.