Gemeente Altena – Ontwerp bestemmingsplan Kern Genderen: Genderen -Zuid

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Altena

Geplaatst op Lokaalnieuwsaltena.nl op: 22-12-2023

  1. Bekendmakingen Altena
  2. Gemeente Altena – Ontwerp bestemmingsplan Kern Genderen: Genderen -Zuid

bestemmingsplan Sportlaan Almkerk Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Almkerk

Het college maakt bekend dat het volgende ontwerp bestemmingsplannen ter inzage ligt: “Kern Genderen: Genderen-Zuid” (NL.IMRO.1959.GenBP109Gderenzuid-ON01) Doel, ligging en begrenzing   Dit plan maakt de bouw van 63 woningen mogelijk aan de zuidkant van de kern Genderen. Ten noorden wordt het plangebied begrensd door de achtertuinen van woningen aan de Kerkstraat, ten westen door achtertuinen en een zijtuin van woningen aan de Weteringshof, ten zuiden door weilanden en vervolgens de Tol en ten westen door de percelen behorende bij Kerkstraat 1 en Hoofdstraat 9.   Wij maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.   Dit plan ligt ter inzage vanaf vrijdag 22 december 2023 tot en met donderdag 1 februari 2024. Crisis- en herstelwet   Op deze procedure is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat belanghebbenden te zijner tijd in de beroepsfase (dat is nadat het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad) in het beroepschrift alle beroepsgronden moeten aangegeven. Na afloop van de beroepsfase kunnen dan geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. De Interim Omgevingsverordening moet door dit plan ook aangepast worden   Dit ontwerp bestemmingsplan bevat ook een verzoek aan Gedeputeerde Staten om een grenscorrectie in de Interim Omgevingsverordening door te voeren. Het gaat over het wijzigen van de grenzen van bestaand stedelijk gebied. Op de verbeelding van het plan is het gebied wat stedelijk gebied moet worden, aangegeven. U kunt de documenten bekijken tot en met 1 februari 2024   Dat kan op 2 manieren:   1.U maakt een afspraak om de documenten digitaal te bekijken op het gemeentehuis, Sportlaan 170 in Almkerk. U kunt een afspraak maken via 0183 – 51 61 00. 2.U bekijkt de documenten digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl. Dit kunt u doen door te zoeken op de plannaam of door het invullen van het identificatienummer: NL.IMRO.1959.GenBP109Gderenzuid-ON01 U kunt tot en met donderdag 1 februari 2024 ook uw zienswijze geven   Uw zienswijze kunt u geven over het ontwerp bestemmingsplan en het verzoek aan Gedeputeerde Staten voor de voorgenomen grenscorrecties. Dat kan op 2 manieren: 1.U stuurt een brief naar de gemeenteraad: Postbus 5, 4286 ZG Almkerk, met uw zienswijze. 2.U geeft uw zienswijze in een gesprek voor vrijdag 2 februari 2024. U belt hiervoor met Marieke Elsevier via 0183 – 51 68 34. Op donderdag 25 januari 2024 is er een inloopbijeenkomst in ’t Dorpshuis   U kunt langskomen tussen 19.00 en 21.00 uur in Dorpshuis Genderen, Rondendans 10 in Genderen. Op deze avond zijn medewerkers van de gemeente en initiatiefnemer aanwezig om het bestemmingsplan toe te lichten en uw vragen te beantwoorden. Er is geen centraal presentatiemoment. U komt daarom op elk moment tussen 19.00 uur en 21:00 uur de bijeenkomst bezoeken. Kennisgeving anterieure overeenkomst “Kern Genderen: Genderen Zuid”   Het college heeft een anterieure overeenkomst gesloten met initiatiefnemer.   De overeenkomst gaat over de bouw van 63 woningen aan de zuidkant van de kern Genderen. Dit gebied wordt begrensd door de achtertuinen van de woningen aan de Kerkstraat, Weteringshof, Kerkstraat 1 en Hoofdstraat 9 en de weilanden. Wij maken dat bekend op grond van artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening.

Unknown

 Lokaalnieuwsaltena.nl Redactie

Lokaalnieuwsaltena.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Altena. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Altena

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.