Gemeente Altena - Ontwerp bestemmingsplan Kern Nieuwendijk: Rijksweg 2 en 3

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Altena

Geplaatst op Lokaalnieuwsaltena.nl op: 22-12-2023

  1. Bekendmakingen Altena
  2. Gemeente Altena – Ontwerp bestemmingsplan Kern Nieuwendijk: Rijksweg 2 en 3

bestemmingsplan RijkswegRijksweg NieuwendijkNieuwendijk Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente NieuwendijkNieuwendijk

Het college maakt bekend dat het ontwerp bestemmingsplan hieronder ter inzage ligt. Het gaat om:   1. Kern Nieuwendijk: Rijksweg 2 en 3 (NL.IMRO.1959.NieBP128KNrijks2n3-ON01) Dit plan maakt het mogelijk dat de bedrijfsbebouwing wordt vervangen voor woningbouw.   Wij maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.Dit plan ligt ter inzage vanaf vrijdag 22 december 2023 tot en met donderdag 1 februari 2024. U kunt de documenten bekijken tot en met 1 februari 2024   Dat kan op 2 manieren: 1.U maakt een afspraak om de documenten digitaal te bekijken op het gemeentehuis, Sportlaan 170 in Almkerk. U kunt een afspraak maken via 0183 – 51 61 00. 2.U bekijkt de documenten digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt tot en met 1 februari 2024 ook uw zienswijze geven   Dat kan op 2 manieren: 1.U stuurt een brief naar de gemeenteraad: Postbus 5, 4286 ZG Almkerk, met uw zienswijze. 2.U geeft uw zienswijze in een gesprek binnen de zienswijze termijn. U belt met Sharon van Vuuren voor een afspraak via 0183 – 51 68 33. Ontwerpbesluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai   In het kader van de voorbereiding van het bestemmingsplan is een akoestisch onderzoek uitgevoerd vanwege het wegverkeerslawaai van onder andere de Rijksweg A27   Uit het akoestische onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, zoals bepaald in artikel 83 Wet Geluidhinder, voor de geplande woningen langs de Rijksweg overschreden wordt met maximaal 5 dB, als gevolg van het wegverkeer op de Rijksweg A27   De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid op grond van artikel 83, voor de te realiseren woningen, ontheffing te verlenen tot 53 dB. Burgemeester en wethouders zijn voornemens ontheffing te verlenen voor de woningen met de volgende hogere waardes: 1.49 tot 53 dB op de verschillende gevels van alle woningen.   Het ontwerpbesluit tot het verlenen van de hogere waarde ligt tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan van vrijdag 22 december 2023 tot en met donderdag 1 februari 2024 ter inzage met de mogelijkheid zienswijzen kenbaar te maken bij burgemeester en wethouders van Altena, Postbus 5, 4286 ZG te Almkerk.   Kennisgeving anterieure overeenkomst “Kern Nieuwendijk: Rijksweg 2 en 3”Het college heeft een anterieure overeenkomst gesloten met de initiatiefnemer. De overeenkomst gaat over de wijziging van het bestemmingsplan aan de Rijksweg 2 en 3 in Nieuwendijk.Wij maken dat bekend op grond van artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening.

Unknown

 Lokaalnieuwsaltena.nl Redactie

Lokaalnieuwsaltena.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Altena. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Altena

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.