Gemeente Altena - Ontwerp bestemmingsplan Kern Sleeuwijk: Tienhont

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Altena

Geplaatst op Lokaalnieuwsaltena.nl op: 22-12-2023

  1. Bekendmakingen Altena
  2. Gemeente Altena – Ontwerp bestemmingsplan Kern Sleeuwijk: Tienhont

bestemmingsplan Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college maakt bekend dat het ontwerp bestemmingsplan hieronder ter inzage ligt. Het gaat om:   1. Kern Sleeuwijk: Tienhont (NL.IMRO.1959.SleBP127KSTienhont-ON01)   Dit plan maakt het mogelijk dat er maximaal 60 appartementen gebouwd kunnen worden aan de Tienhont in Sleeuwijk, op de locatie van de voormalige basisschool ‘De Morgenster’.   Wij maken dit bekend op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.   Dit plan ligt ter inzage vanaf vrijdag 22 december 2023 tot en met donderdag 1 februari 2024 Crisis- en herstelwet   Op dit bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat belanghebbenden te zijner tijd in de beroepsfase (dat is nadat het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad) in het beroepschrift alle beroepsgronden moeten aangegeven.   Na afloop van de beroepstermijn kunnen dan geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. U kunt de documenten bekijken tot en met 1 februari 2024   Dat kan op 2 manieren: 1.U maakt een afspraak om de documenten digitaal te bekijken op het gemeentehuis, Sportlaan 170 in Almkerk. U kunt een afspraak maken via 0183 – 51 61 00. 2.U bekijkt de documenten digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt tot en met 1 februari 2024 ook uw zienswijze geven   Dat kan op 2 manieren: 1.U stuurt een brief naar de gemeenteraad: Postbus 5, 4286 ZG Almkerk, met uw zienswijze. 1.U geeft uw zienswijze in een gesprek binnen de zienswijze termijn. U belt met Sharon van Vuuren voor een afspraak via 0183 – 51 68 33.

Unknown

 Lokaalnieuwsaltena.nl Redactie

Lokaalnieuwsaltena.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Altena. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.