Gemeente Altena – Ontwerp bestemmingsplan Recreatiepark Kurenpolder

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Altena

Geplaatst op Lokaalnieuwsaltena.nl op: 22-12-2023

  1. Bekendmakingen Altena
  2. Gemeente Altena – Ontwerp bestemmingsplan Recreatiepark Kurenpolder

bestemmingsplan Sportlaan Almkerk Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Almkerk

Het college maakt bekend dat het volgende voorontwerp bestemmingsplannen ter inzage ligt: “Recreatiepark Kurenpolder” (NL.IMRO.1959.HanBP053Kurenpld-ON01)   In de huidige bestemmingsplannen voor het recreatiepark de Kurenpolder zijn de verschillende recreatieve gebruiksvormen, zoals toeristische standplaatsen, jaarplaatsen, dagrecreatie, waterrecreatie en golfbaan, in afzonderlijke bestemmingen vastgelegd. Dit biedt onvoldoende flexibiliteit.   1.Dit bestemmingsplan is flexibel van aard. Het hele gebied wordt bestemd voor recreatie, met dien verstande dat: a) De quadbaan niet wijzigt (dus niet verplaatsen of uitbreiden) en dat de bijbehorende geluidcontour dus ook gehandhaafd blijft. b) Er geen verschil wordt gemaakt tussen verblijfsrecreatie en dagrecreatie, zodat met functies geschoven kan worden. c) Geen uitbreiding van de campingfunctie plaatsvindt, dus: - geen uitbreiding capaciteit, dus totaal maximaal 1.128 overnachtingsplaatsen; - wel verruimen van de inhoud van een recreatiewoning van 250 m³ naar 300 m³, hierdoor kan meer luxe aangeboden worden; - wel verhogen van de goothoogte van 3 naar 4 meter en de bouwhoogte van 4,5 naar 6 meter; - laten vervallen van onderscheid tussen 'vast' en 'toeristisch' voor de standplaatsen.   Naast deze flexibiliteit van de huidige functies is het de wens om ook de volgende nieuwe ontwikkelingen mee te nemen in het bestemmingsplan: 1.Een 4-sterrenhotel als toevoeging op de al bestaande voorzieningen van de Kurenpolder; 2.Mogelijke nieuwe dagrecreatieve voorzieningen; 3.De bouw van een woning op het kavel Nathalsweg 3 in plaats van het huidige agrarische erf. Het kavel is daarom opgenomen in dit bestemmingsplan.   Wij maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Dit plan ligt ter inzage vanaf vrijdag 22 december 2023 tot en met donderdag 1 februari 2024. U kunt de documenten bekijken tot en met donderdag 1 februari 2024   Dat kan op 2 manieren: 1.U maakt een afspraak om de documenten digitaal te bekijken op het gemeentehuis. Sportlaan 170 in Almkerk. U kunt een afspraak maken via 0183 – 51 61 00. 2.U bekijkt de documenten digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl te zoeken op adres: Kurenpolderweg 31 Hank of door invullen van het identificatienummer NL.IMRO.1959.HanBP053Kurenpld-ON01 U kunt tot en met donderdag 1 februari 2024 ook uw zienswijze geven   Dat kan op 2 manieren: 1.U stuurt een brief naar de gemeenteraad: Postbus 5, 4286 ZG Almkerk, met uw zienswijze. 2.U geeft uw zienswijze in een gesprek voor vrijdag 2 februari 2024 . U belt hiervoor met Marieke Elsevier via 0183 – 51 68 34. Kennisgeving anterieure overeenkomst “Recreatiepark Kurenpolder”   Het college heeft een anterieure overeenkomst gesloten met initiatiefnemer. De overeenkomst gaat over de gewenste flexibiliteit van recreatieve gebruiksvormen, de realisatie van een hotel, mogelijke nieuwe dagrecreatieve voorziening op het perceel Kurenpolderweg 31 en de bouw van een woning op het perceel Nathalsweg 3, beide gelegen in Hank.   Wij maken dat bekend op grond van artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening.

Unknown

 Lokaalnieuwsaltena.nl Redactie

Lokaalnieuwsaltena.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Altena. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Altena

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.