Gemeente Altena - Vaststelling bestemmingsplan “Paraplubestemmingsplan Welstand”

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Altena

Geplaatst op Lokaalnieuwsaltena.nl op: 26-1-2024

  1. Bekendmakingen Altena
  2. Gemeente Altena – Vaststelling bestemmingsplan “Paraplubestemmingsplan Welstand”

bestemmingsplan Sportlaan Almkerk Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Almkerk

De burgemeester en wethouders van de gemeente Altena maken bekend dat op 12 december 2023 het bestemmingsplan hieronder is vastgesteld:   1. Paraplubestemmingsplan Welstand (NL.IMR0.1959.AltBP165PluWelst-ONo1).   Het plan regelt de planologische verankering van het welstandsbeleid.   Wij maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan bekijken tot en met 1 maart 2024   Het bestemmingsplan ligt ter inzage van vrijdag 19 januari 2024 tot en met vrijdag 1 maart 2024. U kunt het bestemmingsplan op 2 manieren bekijken: 1.U maakt een afspraak om het bestemmingsplan digitaal te bekijken op het gemeentehuis, Sportlaan 170 in Almkerk. U kunt een afspraak maken via 0183 – 51 61 00. 2.U bekijkt het bestemmingsplan digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt in beroep gaan als u belanghebbende bent   U bent belanghebbende als het besluit invloed heeft op uw situatie. U kunt alleen in beroep gaan: 1.als u het niet eens bent met een wijziging die bij de vaststelling is aangebracht; of 2.als u op tijd uw zienswijze heeft gegeven bij de gemeenteraad; of 3.als u kunt bewijzen dat u niet in staat was om uw zienswijze op tijd te geven bij de gemeenteraad. U kunt tot en met vrijdag 1 maart 2024 in beroep gaan   U gaat in beroep door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u in beroep gaat bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl. U kunt ook om een voorlopige voorziening vragen bij de Raad van State in Den Haag   Het besluit tot vaststelling treedt de dag, na afloop van de beroepstermijn, in werking. Ons besluit blijft dus geldig totdat de rechter heeft besloten over uw beroep. Is het voor u belangrijk dat de uitvoering van ons besluit direct wordt tegengehouden? Dan kunt u ook een voorlopige voorziening vragen aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit moet dan wel binnen de beroepstermijn. Voor het vragen van een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.

Unknown

 Lokaalnieuwsaltena.nl Redactie

Lokaalnieuwsaltena.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Altena. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Altena

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.