Gemeente Altena – Vaststelling wijzigingsplan Buitengebied Dussen: Diebracht 1

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Altena

Geplaatst op Lokaalnieuwsaltena.nl op: 22-12-2023

  1. Bekendmakingen Altena
  2. Gemeente Altena – Vaststelling wijzigingsplan Buitengebied Dussen: Diebracht 1

bestemmingsplan Diebracht Dussen Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Dussen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Altena maken bekend dat op 12 december 2023 het volgende wijzigingsplan is vastgesteld:   1. Buitengebied Dussen: Diebracht 1 (NL.IMRO.1959.DusWP149Diebracht1-VG01).   Dit plan vergroot het bouwvlak van het adres Diebracht 1 te Dussen. Hierdoor wordt het mogelijk om een nieuwe loods te realiseren en om een zorgboerderij op de locatie te exploiteren.   Wij maken dit bekend op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. U kunt het vastgestelde wijzigingsplan bekijken tot en met 2 februari 2024   Het wijzigingsplan ligt ter inzage van vrijdag 22 december 2023 tot en met vrijdag 2 februari 2024. U kunt het bestemmingsplan op 2 manieren bekijken: 1.U maakt een afspraak om het wijzigingsplan digitaal te bekijken op het gemeentehuis, Sportlaan 170 in Almkerk. U kunt een afspraak maken via 0183 – 51 61 00. 2.U bekijkt het wijzigingsplan digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt in beroep gaan als u belanghebbende bent   U bent belanghebbende als het besluit invloed heeft op uw situatie. U kunt alleen in beroep gaan: 1.als u het niet eens bent met een wijziging die bij de vaststelling is aangebracht; of 2.als u op tijd uw zienswijze heeft gegeven bij het college; of 3.als u kunt bewijzen dat u niet in staat was om uw zienswijze op tijd te geven bij het college. U kunt tot en met vrijdag 2 februari 2024 in beroep gaan   U gaat in beroep door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u in beroep gaat bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl. U kunt ook om een voorlopige voorziening vragen bij de Raad van State in Den Haag   Het besluit tot vaststelling treedt de dag, na afloop van de beroepstermijn, in werking. Ons besluit blijft dus geldig totdat de rechter heeft besloten over uw beroep. Is het voor u belangrijk dat de uitvoering van ons besluit direct wordt tegengehouden? Dan kunt u ook een voorlopige voorziening vragen aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit moet dan wel binnen de beroepstermijn. Voor het vragen van een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.

Unknown

 Lokaalnieuwsaltena.nl Redactie

Lokaalnieuwsaltena.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Altena. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Altena

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.