GEMEENTEBLADGemeente Altena - Vaststelling bestemmingsplan en besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Altena

Geplaatst op Lokaalnieuwsaltena.nl op: 1-3-2024

  1. Bekendmakingen Altena
  2. GEMEENTEBLADGemeente Altena – Vaststelling bestemmingsplan en besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Kruisstraat Drongelen Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Drongelen

De burgemeester en wethouders van de gemeente Almkerk maken bekend dat:1.Zij op 6 februari 2024 het besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai hebben vastgesteld op grond van artikel 82 en volgende van de Wet Geluidhinder, in het kader van het bestemmingsplan ‘Kern Drongelen: Kruisstraat 44 en omgeving’ voor drie van de nieuw te bouwen woningen. Er wordt ontheffing verleend tot maximaal 50 dB. 2.De gemeenteraad op 6 februari 2024 het bestemmingsplan Kern Drongelen: Kruisstraat 44 en omgeving (NLIMR0.1959.DroBPo35kruisstr44-VG01) gewijzigd heeft vastgesteld. Dit plan maakt het mogelijk om 12 vrijstaande woningen aan de Kruisstraat te realiseren. Wij maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.Bij de vaststelling zijn de volgende wijzigingen aangebracht:1.Actualisatie waterparagraaf in de toelichting n.a.v. aangepast beleid van hetRijk, de Provincie en het Waterschap.2.De certificaten Ruimte voor Ruimte wordt aangepast van 8 naar 7 titels in Bijlage 2.Voor een volledig overzicht van de wijzigingen verwijzen wij u naar de Nota van zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan “Kern Drongelen: Kruisstraat 44 en omgeving” die bij de stukken ter inzage zal liggen.U kunt het besluit hogere grenswaarde en het vastgestelde bestemmingsplan bekijken tot en met 12 april 2024Het besluit hogere grenswaarde en het vastgestelde bestemmingsplan liggen ter inzage van vrijdag 1 maart tot vrijdag 12 april 2024. U kunt de stukken op 2 manieren bekijken:1.U maakt een afspraak om het besluit hogere grenswaarde en het bestemmingsplan digitaal te bekijken op het gemeentehuis, Sportlaan 170 in Almkerk. U kunt een afspraak maken via 0183 – 51 61 00.2.U bekijkt het besluit hogere grenswaarde en het bestemmingsplan digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl.U kunt in beroep gaan als u belanghebbende bent U bent belanghebbende als het besluit invloed heeft op uw situatie. U kunt alleen in beroep gaan:1.als u het niet eens bent met een wijziging die bij de vaststelling is aangebracht; of2.als u op tijd uw mening heeft gegeven bij de gemeenteraad; of3.als u kunt bewijzen dat u niet in staat was om uw mening op tijd te geven bij de gemeenteraad.U kunt tot en met 12 april 2024 in beroep gaanU gaat in beroep door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u in beroep gaat bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.U kunt ook om een voorlopige voorziening vragen bij de Raad van State in Den HaagHet besluit tot vaststelling treedt de dag, na afloop van de beroepstermijn, in werking. Ons besluit blijft dus geldig totdat de rechter heeft besloten over uw beroep. Is het voor u belangrijk dat de uitvoering van ons besluit direct wordt tegengehouden? Dan kunt u ook een voorlopige voorziening vragen aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit moet dan wel binnen de beroepstermijn. Voor het vragen van een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.

Unknown

 Lokaalnieuwsaltena.nl Redactie

Lokaalnieuwsaltena.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Altena. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Altena

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.