GEMEENTEBLADGemeente Altena - Vaststelling bestemmingsplan “Paraplubestemmingsplan Drinkwaterbeschermingszone”

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Altena

Geplaatst op Lokaalnieuwsaltena.nl op: 16-2-2024

  1. Bekendmakingen Altena
  2. GEMEENTEBLADGemeente Altena – Vaststelling bestemmingsplan “Paraplubestemmingsplan Drinkwaterbeschermingszone”

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Sportlaan Almkerk Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Almkerk

De burgemeester en wethouders van de gemeente Altena maken bekend dat op 6 februari 2024 het volgende bestemmingsplan is vastgesteld:1.“Paraplubestemmingsplan Drinkwaterbeschermingszone” (NL.IMRO.1959.AltBP147PluDrinkzo-VG01). Dit plan regelt de planologische verankering van de door Rijkswaterstaat vastgestelde drinkwaterbeschermingszones binnen het grondgebied van Altena. Het betreft de beschermingszones rondom de drinkwater innamepunten in de Afgedamde Maas nabij Brakel en in de Amer nabij de Biesbosch. Met dit plan borgen we het belang van gezond drinkwater bij de toetsing van ruimtelijke ontwikkelingen binnen deze zones, om negatieve effecten op de waterkwaliteit van het rivierwater te voorkomen.Wij maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.U kunt het vastgestelde bestemmingsplan bekijken tot en met 29 maart 2024Het bestemmingsplan ligt ter inzage van vrijdag 16 februari 2024 tot en met vrijdag 29 maart 2024. U kunt het bestemmingsplan op 2 manieren bekijken:1.U maakt een afspraak om het bestemmingsplan digitaal te bekijken op het gemeentehuis, Sportlaan 170 in Almkerk. U kunt een afspraak maken via 0183 – 51 61 00.2.U bekijkt het bestemmingsplan digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl.U kunt in beroep gaan als u belanghebbende bentU bent belanghebbende als het besluit invloed heeft op uw situatie. U kunt alleen in beroep gaan:1.als u het niet eens bent met een wijziging die bij de vaststelling is aangebracht; of 2.als u op tijd uw zienswijze heeft gegeven bij de gemeenteraad; of3.als u kunt bewijzen dat u niet in staat was om uw zienswijze op tijd te geven bij de gemeenteraad.U kunt tot en met vrijdag 29 maart 2024 in beroep gaanU gaat in beroep door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u in beroep gaat bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.U kunt ook om een voorlopige voorziening vragen bij de Raad van State in Den HaagHet besluit tot vaststelling treedt de dag, na afloop van de beroepstermijn, in werking. Ons besluit blijft dus geldig totdat de rechter heeft besloten over uw beroep. Is het voor u belangrijk dat de uitvoering van ons besluit direct wordt tegengehouden? Dan kunt u ook een voorlopige voorziening vragen aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit moet dan wel binnen de beroepstermijn. Voor het vragen van een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.

Unknown

 Lokaalnieuwsaltena.nl Redactie

Lokaalnieuwsaltena.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Altena. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Altena

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.