GEMEENTEBLADGemeente Altena - Voornemen verkoop gemeentegrond Vlietstraat Sleeuwijk

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Altena

Geplaatst op Lokaalnieuwsaltena.nl op: 9-2-2024

  1. Bekendmakingen Altena
  2. GEMEENTEBLADGemeente Altena – Voornemen verkoop gemeentegrond Vlietstraat Sleeuwijk

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Publicatie voornemen:Met deze publicatie geeft de gemeente Altena uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778. Objectinformatie:Locatie: gelegen aan Vlietstraat (ongenummerd) te SleeuwijkKadastraal bekend: gemeente Werkendam, sectie W, nummer 1981 (gedeeltelijk)Oppervlakte: circa 1.895 m²Door de grondverkoop (en na de bestemmingsplanwijziging van “Sport” naar “Maatschappelijk”) wordt het mogelijk om binnen de gemeente Altena een “Bijna Thuis Huis”- hospice op te richten. Stichting Hospice Altena is de enige serieuze gegadigdeGemeente Altena heeft van de Stichting Hospice Altena een verzoek ontvangen om op voornoemde locatie een kleinschalige hospice (4 kamers) te mogen ontwikkelen en hiervoor gemeentegrond aan te kopen. Het betreft een uniek concept dat nog niet binnen onze gemeente voorhanden is. Uit onderzoek is gebleken dat er binnen onze gemeente behoefte is aan een dergelijke voorziening. Gemeente Altena is bereid medewerking te verlenen aan dit initiatief, dat uniek in zijn soort is. Stichting Hospice Altena is in staat en ertoe bereid om het beoogde project op deze locatie te realiseren. Zij beschikt over een groot netwerk van professionele partijen en vele (lokale) vrijwilligers om de hospice te exploiteren. Daarnaast beschikt zij (onder voorbehoud) over de financiële middelen aangaande de aankoop van de grond en oprichting van de hospice. Stichting Hospice Altena heeft de kennis en kunde om een “Bijna Thuis Huis”- hospice op te richten en te exploiteren.Een één op één verkoop van deze grond aan de stichting zonder openbare selectie is mogelijk als de stichting uniek is of een uniek idee heeft. Vanwege de uniciteit is de stichting de enige gegadigde en bovendien (financieel) in staat het gewenste hospice te realiseren op deze plaats. De grond wordt verkocht tegen taxatiewaarde. Na aanpassing van het bestemmingsplan is de locatie bestemd voor het uitoefenen van activiteiten gericht op sociale, maatschappelijke en (para)medische dienstverlening, waaronder begrepen een hospice, alsmede daaraan verbonden ondersteunende activiteiten. Door vervreemding van deze locatie is het voor de stichting vervolgens mogelijk om deze ontwikkeling hier te realiseren. Inmiddels is tussen de gemeente en Stichting Hospice Altena overeenstemming bereikt over een conceptversie van de koopovereenkomst. Het procesDe gemeente houdt een wachttijd van 20 kalenderdagen (vervaltermijn) aan na de datum van publicatie van dit voornemen. Daarna wordt de gemeentegrond verkocht aan Stichting Hospice Altena. Bent u het hier niet mee eens, omdat u van mening bent dat ook u in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak voor de oprichting en exploitatie van een “Bijna Thuis Huis” – hospice en kunt u aantonen dat u hiertoe ook daadwerkelijk in staat bent, inhoudende o.a.: 1.Beschikken over aantoonbare financiële middelen voor de aankoop van de grond en oprichting van een hospice;2.kunnen voldoen aan de bouwplicht de hospice binnen anderhalf jaar na het verkrijgen van een onherroepelijke omgevingsvergunning gereed te hebben;3.aantoonbare kennis met de exploitatie van een hospice en het beschikken over het benodigde netwerk (vrijwilligers).Indien u aan bovengenoemde criteria voldoet en zich als serieuze gegadigde aanmerkt, dient u dit binnen genoemde termijn schriftelijk en gemotiveerd, voorzien van het bewijs, aan gemeente Altena kenbaar maken door een e-mail te sturen naar: s.vantilborg@gemeentealtena.nl. Voldoet u niet aan deze criteria, dan hoeft u niet te reageren. Heeft u vragen of opmerkingen?Mocht u over het vorenstaande nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u deze stellen aan Sandra van Tilborg via 0183 – 51 68 17 of door een e-mail te sturen naar s.vantilborg@gemeentealtena.nl

Unknown

 Lokaalnieuwsaltena.nl Redactie

Lokaalnieuwsaltena.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Altena. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Altena

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.