NOSP - Langestraat ongen. Wijk en Aalburg (gemeente Altena)

Bekendmaking voor overig in Noord-Brabant

Geplaatst op Lokaalnieuwsaltena.nl op: 8-2-2024

  1. Bekendmakingen Altena
  2. NOSP – Langestraat ongen. Wijk en Aalburg (gemeente Altena)

overig Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Vaststellen ernst en spoed van bodemverontreinigingen en instemmen met saneringsplan op de locatie Langestraat ongen. Wijk en Aalburg, (gemeente Altena) N8073800776. 5 februari 2024, Tilburg. IDDS te Noordwijk, namens Bouwlinie BV te Woudrichem heeft op 14 november 2023 bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant een melding ingediend ingevolge van artikel 28, lid 1 Wbb, voor het vaststellen van ernst en spoed van de bodemverontreiniging en het instemmen met het saneringsplan op de locatie Langestraat (ong.) te Wijk en Aalburg N8073800776. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze procedure. In de beschikking besluit Gedeputeerde Staten: 1. Er is sprake van twee gevallen van ernstigebodemverontreiniging in grond zoals bedoeld in artikel 29 Wetbodembescherming. 2, De sanering van de beide gevallen van ernstige verontreiniging is niet spoedeisend zoals bedoeld in artikel 37 Wetbodembescherming. 3. Met het saneringsplan wordt, overeenkomstig artikel 39 Wetbodembescherming, ingestemd. Binnen vier jaar nainwerkingtreding van deze beschikking moet met de saneringworden begonnen. 4. Gebruiksbeperkingen zijn op de locatie van toepassing. De beschikking en bijbehorende stukken zijn vanaf 7 februari 2024 digitaal te bekijken op www.officielbekendmakingen.nl en vanaf 7 februari 2024 gedurende zes weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en bij de gemeente Altena. Binnen zes weken na de dag waarop de beschikking bekend is gemaakt kunnen belanghebbenden tegen deze beschikking een bezwaarschrift indienen bij: Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, het secretariaat van de hoor- en adviescommissie, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch. Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten: •naam en adres van de indiener; •de dagtekening; •een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; •de gronden van het bezwaar. Dit besluit treedt in werking ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen. Deze kunt u richten aan: Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 20019 2500 EA Den Haag Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening aan te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang. Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht).

Unknown

 Lokaalnieuwsaltena.nl Redactie

Lokaalnieuwsaltena.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Altena. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Altena

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.