STAATSCOURANT Intergemeentelijke ontwerpstructuurvisie ‘Land van Heusden en Altena’ van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Woudrichem

Geplaatst op Lokaalnieuwsaltena.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen altena
  2. STAATSCOURANT Intergemeentelijke ontwerpstructuurvisie ‘Land van Heusden en Altena’ van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Bekend wordt gemaakt dat vanaf vrijdag 1 februari 2013 tot en met donderdag 14 maart 2013 voor een ieder ter inzage ligt: – De ontwerpstructuurvisie ‘Land van Heusden en Altena’; gemeente Aalburg: met identificatienummer “NL.IMRO.0738.SV0000-ON02” gemeente Werkendam: met identificatienummer “NL.IMRO.0870.SV0000-ON02” gemeente Woudrichem: met identificatienummer “NL.IMRO.0874.SV0000-ON02” De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem willen beschikken over een actueel, digitaal raadpleegbare intergemeentelijke structuurvisie, die voldoet aan de eisen van de huidige tijd en waarin beleidswijzigingen van zowel gemeentelijk, regionaal, provinciaal als rijks- en Europees beleid zijn doorvertaald. Het plangebied bestaat uit het volledige grondgebied van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. De bestaande StructuurvisiePlus ‘Land van Heusden en Altena’ (vastgesteld in 2004) is geactualiseerd en op onderdelen bijgesteld. Het resultaat is opgenomen in de voorliggende ontwerpstructuurvisie ‘Land van Heusden en Altena’ met de bijbehorende ontwerpstructuurvisiekaart. De visie geeft aan hoe de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem tot 2025 omgaan met thema’s als wonen, voorzieningen, economie, omgeving en eigenheid en verkeer en mobiliteit. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar reactie, bij voorkeur, schriftelijk, maar ook mondeling naar voren brengen. De ontwerpstructuurvisie ‘Land van Heusden en Altena’ is digitaal raadpleegbaar op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan kan tevens geraadpleegd worden via de gemeentelijke websites www.aalburg.nl, www.werkendam.nl en www.woudrichem.nl. Binnen de genoemde termijn kan tijdens de openingstijden eveneens van de ontwerpstructuurvisie kennis worden genomen bij: – Gemeente Aalburg, Aalburgloket, Grote Kerkstraat 42 te Wijk en Aalburg; – Gemeente Werkendam, gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Werkendam; – Gemeente Woudrichem, gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Woudrichem. Op donderdag 7 februari 2013 van 18.00 tot 21.00 uur is er een inloopavond in partycentrum ’t Buitenhoff, Buitenlaan 1 te Andel. Tijdens deze inloopavond kunt u langskomen om het ontwerpplan in te zien en vragen te stellen. Voor het indienen van reacties kunt u zich richten tot de gemeente waar uw hoofdactiviteit plaats vindt. Schriftelijke reacties dienen, onder vermelding van “reactie ontwerpstructuurvisie Land van Heusden en Altena” te worden gericht aan de gemeenteraad van – de gemeente Aalburg, postbus 40, 4260 AA WIJK EN AALBURG; – de gemeente Werkendam, postbus 16, 4250 DA WERKENDAM; – de gemeente Woudrichem, postbus 6, 4285 ZG WOUDRICHEM. Voor het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met – gemeente Aalburg: de heer M. Huijbregts van de afdeling VROM, bereikbaar op het telefoonnummer (0416) 698700; – gemeente Werkendam: mevrouw A. Boterblom van de afdeling Ruimte, bereikbaar op het telefoonnummer (0183) 50 72 00; – gemeente Woudrichem: de heer J. van Soest van de afdeling Ruimte, bereikbaar op het telefoonnummer (0183) 308100. De tijdig ontvangen reacties over de ontwerpstructuurvisie zullen betrokken worden bij het definitief opstellen van de structuurvisie, die ter vaststelling aan de individuele raden van de drie gemeenten zal worden aangeboden.

Unknown

 Lokaalnieuwsaltena.nl Redactie

Lokaalnieuwsaltena.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Altena. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Altena

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.