STAATSCOURANTGewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitendijk 2-6 te Nieuwendijk, Werkendam

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Werkendam

Geplaatst op Lokaalnieuwsaltena.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen altena
  2. STAATSCOURANTGewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitendijk 2-6 te Nieuwendijk, Werkendam

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van de gemeente Werkendam maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 18 december 2012 het bestemmingsplan Buitendijk 2-6 te Nieuwendijk gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in het saneren van een bedrijf aan de Buitendijk en het bouwen van drie woningen en het toevoegen van natuur op het terrein aan de Buitendijk te Nieuwendijk. Ten behoeve van dit bestemmingsplan hebben Gedeputeerde Staten besloten tot een grenscorrectie van buitengebied/stedelijk gebied. De wijziging in de vaststelling heeft betrekking op een gewijzigde locatie van een veldschuur. Aanvankelijk waren twee plekken opgenomen waar een veldschuur mocht worden gebouwd. Bij de vaststelling is er nog slechts één locatie daarvoor op een plek meer aan de oostzijde van het plangebied. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 18 januari 2013 tot en met 1 maart 2013 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij het servicecentrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Werkendam, is in te zien via www.werkendam.nl of via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan vanaf zaterdag 19 januari tot en met 1 maart 2013 beroep worden ingesteld door: – belanghebbenden voor wat betreft de wijziging die bij de vaststelling is aangebracht. – Belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig zienswijzen kenbaar te maken bij de gemeenteraad bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Hiertoe dient naast beroep tevens een verzoek te worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Unknown

 Lokaalnieuwsaltena.nl Redactie

Lokaalnieuwsaltena.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Altena. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Altena

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.