STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan ‘Vijcie 14’, WerkendamOntwerpbestemmingsplan Vijcie 14

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Werkendam

Geplaatst op Lokaalnieuwsaltena.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen altena
  2. STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan ‘Vijcie 14’, WerkendamOntwerpbestemmingsplan Vijcie 14

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Werkendam maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf vrijdag 31 mei 2013 gedurende zes weken, tot vrijdag12 juli ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Vijcie 14. Het bestemmingsplan voorziet in de uitbreiding van het bouwvlak voor de realisatie van een loods voor het agrarisch bedrijf op de locatie Vijcie 14 te Sleeuwijk. U kunt de stukken inzien bij het servicecentrum van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Werkendam of via www.werkendam.nl. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen gebruik maken van de mogelijkheid schriftelijk zienswijzen kenbaar te maken bij de gemeenteraad, postbus 16, 4250 DA Werkendam. Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid mondeling zienswijzen kenbaar te maken, kunt u binnen de gestelde termijn contact opnemen met mw. M. Harberink, bereikbaar via 0183-507342 of per e-mail marian.harberink@werkendam.nl.

Unknown

 Lokaalnieuwsaltena.nl Redactie

Lokaalnieuwsaltena.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Altena. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Altena

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.